Rijnpoortvest

Als raadgevend en uitvoerend ingenieursbureau stabiliteit stonden de projectingenieurs van Atlas Engineering in voor het ontwerp, uitwerking en realisatie van deze renovatie en uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw tot appartementen, winkel- en kantoorruimte in het centrum van Antwerpen.

 

Alzijdig gebouw

Door met verspringende volumes te werken verkrijgen we een alzijdig gebouw met vergezichten tot aan de Schelde. De appartementen die aan de achtergevel gelegen zijn krijgen ruime terrassen die ook zorgen voor voldoende schaduw op de (zuid)gevel. De gevels aan de noodzijde (kant Rijnpoortvest) worden opengewerkt met grote verdiepingshoge raampartijen die zorgen voor maximale lichttoetreding. Aan deze zijde wordt het gebouw verfijnd met een variatie aan Franse balkons en doorlopende balustrades. Ook op de daken komen ruime dakterrassen en op het dak boven de bestaande parkeergarage wordt een zeer grote groene daktuin aangelegd. Deze tuin is toegankelijk voor alle bewoners en vormt een groene en rustige oase midden in de stad.
 

Variaties in kleur en textuur

In het materiaalgebruik onderscheiden de verschillende volumes zich door variaties in kleur en textuur. De gevels in witgekleurd zichtbeton accentueren het hogere volume. Dit zorgt voor een mooie reflectie van de noordgerichte gevel.
Het bouwdeel in de Stijfselrui wordt uitgevoerd met een combinatie van gele genuanceerde baksteen en beton en zoekt aansluiting bij de typische architectuur van de burgerwoning uit de 19e eeuw.
Aan de Rijnpoortvest worden de gevels opgetrokken in wit genuanceerde baksteen met architecturale elementen en detailleringen in wit beton. Een uitgekiend ‘spel’ van betonnen balkons, kroonlijsten, lintelen en balustrades zorgt voor een subtiele verfijning en variatie.
 

Betonnen draagstructuur behouden

Het leegstaande kantoorgebouw heeft een bouwdiepte van 20 meter. De in de jaren ’70 zeer innovatieve draagstructuur van betonnen vloerplaten met nagespannen strengenwapening maakte het niet mogelijk om insnijdingen in de vloerplaten te maken. De wapeningsstrengen lopen immers ononderbroken door doorheen de platen en deze onderbreken zou de hele plaat verzwakken. De bestaande stijgpunten van het gebouw blijven hierdoor behouden en worden met elkaar verbonden door een doorlopende circulatiegang waaraan de appartementen gekoppeld liggen. Dit is bepalend voor het ontwerp en de indeling van het gebouw.

Door het toevoegen van meerdere bouwlagen bestudeerde de stabiliteitsingenieurs van Atlas Engineering uitvoerig de bestaande situatie en zijn waar nodig zijn verstevigende ingrepen uitgevoerd om de bestaande structuur te verstevigen en te voorzien op de bijkomende verdiepingen. Ook de funderingen zijn lokaal versterkt d.m.v. jetgrout-technieken om de aangepaste lastendaling correct te funderen.
 

Energievoorziening

Door de buitenschil te vernieuwen kan Stramien zeer doorgedreven isoleren en luchtdicht bouwen. Er is gekozen voor een centraal verwarmingssysteem, dit is energetisch de meest verantwoorde keuze. De daken worden voorzien van PV-panelen en de overstekende terrassen gaan overmatige opwarming door de zon tegen. De groene daktuin zal zorgen voor de natuurlijke en noodzakelijke verkoeling ’s zomers.

Slideshow DOWNLOAD ALS PDF
Architect
Oppervlakte
+/- 20.000 m²
Bouwkost
Vertrouwelijk
Ligging
Rijnpoortvest 2-4-6, 2000 Antwerpen
Status
deels opgeleverd
Categorie

Rijnpoortvest