Werking

Atlas Engineering wordt als studiebureau stabiliteit liefst zo spoedig mogelijk betrokken bij de eerste ontwerpfase van het project. Op deze manier kunnen onze stabiliteitsingenieurs de basisprincipes van de structuur nog voor het indien van de bouwaanvraag uitwerken en mee op zoek gaan naar een optimale draagconstructie. Deze oefening dient steeds in samenspraak met architect en bouwheer te geschieden waardoor de esthetische aspecten en het bouwbudget reeds in een vroege fase worden getoetst aan een realistische en interessante structuur. Eveneens worden op deze wijze onverwachte principe-problemen bij opmaak van het aanbestedingsdossier vermeden.

Voor het indienen van de bouwaanvraag worden de architectuurdocumenten nog een laatste maal principieel nagekeken door onze stabiliteitsingenieurs. Op basis van de gecoördineerde bouwvergunningsplannen werkt Atlas dan het aanbestedingsdossier stabiliteit uit. Vooreerst maakt de projectingenieur een schetsmatige studie op waarin we alle structurele elementen dimensioneren. Deze studie bestaat uit stiftenplannen en detailschetsen die rechtstreeks op de architectuurdocumenten worden opgemaakt. Samen met de architect en bouwheer overlopen onze stabiliteitsingenieurs de studie zodat alle elementen in het architectuurdossier opgenomen worden.

Deze definitieve architectuurplannen vormen de basis voor het uitgetekend aanbestedingsdossier stabiliteit. Op basis van de uitgewerkte, definitieve architectuurplannen, -gevels en -sneden maken onze BIM modelleurs of technisch tekenaars de bekistings- en wapeningsplannen. Deze documenten worden door de projectingenieur finaal nagekeken alvorens de meetstaat en ijzerlijsten worden opgemaakt. Als stabiliteitsbureau garanderen we op die manier dat het aanbestedings- en uitvoeringsdossier stabiliteit de nodige kwaliteitscontroles ondergaat.

Afhankelijk van het type project en de gewenste doorlooptijd bevat het aanbestedingsdossier enkel bekistingsplannen met een raming van de staalhoeveelheden of volledig uitgewerkte wapeningsplannen met staalborderellen. Alle projecten worden steeds van een beschrijvend lastenboek voorzien.

Sinds 2018 modelleert Atlas Engineering eveneens dossiers in een 3D BIM omgeving. Onze BIM modelleurs werken de bekistings- en wapeningsplannen van deze projecten uit met het softwarepakket van Allplan in een open BIM omgeving. De communicatie met externe bouwpartners (architect, bouwheer, IR technieken, aannemer,...) gebeurt bij deze projecten via IFC-files. Tijdens de uitwerking van het dossier volgen onze projectingenieurs de clashcontroles op om tot een perfect gecoördineerd dossier te komen. 

Binnen ons stabiliteitsbureau ontwikkelden wij een eigen programmatie- en modelleersysteem waardoor de meetstaten en ijzerlijsten integraal en volledig uit het model worden geëxtraheerd volgens de beschrijvingen in ons lastenboek. Voor zulke projecten bestaat het aanbestedingsdossier steeds uit bekistingsplannen met meetstaat en volgen de wapeningsplannen en ijzerlijsten bij de opmaak van het uitvoeringsdossier.

Na toekenning van de uitvoerder en kennisname van het stabiliteitsdossier voorzien onze projectingenieurs een coördinatie met de uitvoerder om alle uitvoeringsmodaliteiten te overlopen zodat de uitvoering vloeiend kan verlopen en de opgemaakte planning niet in het gedrang komt. Tijdens uitvoering staat Atlas liefst in direct contact met de uitvoerder zodanig dat de werf van dichtbij kan opgevolgd worden. Ten gepaste tijden, bij wapeningscontroles of werfvergaderingen stabiliteit, komt Atlas ter plaatse om de nodige controles uit te voeren. Het is door de vinger op de pols te houden tijdens de uitvoeringsfase ruwbouw dat onze projectingenieurs verder kunnen groeien en deze ervaringen meenemen bij de uitwerking van de volgende projecten.