Ingenieursbureau stabiliteit

Ingenieursbureau Atlas Engineering heeft als doel het ontwerpen, uitwerken en opvolgen van stabiliteitsstudies. In samenspraak met de bouwheer en architect en op basis van onze ervaring en rekentools zoeken we steeds naar de meest efficiënte en economische draagconstructies. Hierbij besteden we ook bijkomende aandacht aan de meest optimale uitvoeringsmethode die het architecturale concept versterkt. Ons stabiliteitsbureau is gelegen in Keerbergen, nabij Mechelen en Leuven, en focust zich voornamelijk op projecten met een grootte van 6 of meer woonéénheden.

 
 

Werking van ons ingenieursbureau

Atlas Engineering wordt als studiebureau stabiliteit liefst zo spoedig mogelijk betrokken bij de eerste ontwerpfase van het project. Op deze manier kunnen onze ingenieurs de basisprincipes van de structuur tijdig uitwerken. Ons stabiliteitsbureau gaat zo op zoek naar een optimale constructie nog voor het indienen van de bouwaanvraag. Als ingenieursbureau coördineren we deze voorstudie steeds met bouwheer en architect zodanig dat we de esthetische wensen en aspecten respecteren,  terwijl onze stabiliteitsingenieurs de structuur integreren en optimaliseren. Ook het bouwbudget kunnen we door deze voorstudies tijdig onderzoeken. Hoe ons ingenieursbureau, in regio Mechelen, nadien de stabiliteitsstudie verder uitwerkt kan u terugvinden bij de werking van ons studiebureau.

 
 

Ontstaan van ons studiebureau stabiliteit

Atlas Engineering zag het licht als stabiliteitsbureau op 1 augustus 2016 wanneer Vincent Robert en Dries Verduyckt de handen in elkaar sloegen en een ingenieursbureau stabiliteit oprichtten in Keerbergen (nabij Mechelen). De focus van ons studiebureau stabiliteit ligt op projecten van middelmatige tot grote omvang, waarbij we een project vanaf 6 wooneenheden als middelmatige grootte bestempelen. Dit zowel in de residentiële en publieke sector. Ons portfolio bevat vele appartementsgebouwen, kantoorgebouwen of een mengeling van commerciële en residentiële functies. Naast nieuwbouw realiseerde ons ingenieursbureau ook verbouwingen waarbij soms slechts enkele elementen behouden blijven en soms volledige structuren omgevormd of uitgebreid worden.

Atlas Engineering behartigde in het eerste, halve werkjaar in 2016 reeds de stabiliteitsstudies van 26 projecten. We groeiden nadien uit tot een ingenieursbureau met enkele interne en externe stabiliteitsingenieurs en technisch tekenaars die de structuur, stabiliteit en opvolging van een kleine 100 projecten op jaarbasis garanderen. Het leeuwendeel van deze projecten bevindt zich in Vlaanderen, binnen de Vlaamse ruit.

In 2018 sprong Atlas Engineering, als vooruitstrevend studiebureau stabiliteit, mee op de trein van het 3D-modelleren met als resultaat dat we de eerste projecten in BIM midden 2018 afleverden. Ondertussen staat het modelleerverhaal, uitgewerkt en verzekerd door onze interne BIM modelleurs, reeds enige tijd volledig op punt en sinds begin 2019 leveren we met regelmaat integrale (inclusief wapening en geëxporteerd meetstaten) stabiliteitsstudies en dossiers af in een 3D BIM-omgeving. Als ingenieursbureau stabiliteit houden we de vinger aan de pols en wegen we in samenspraak met de bouwheer en architect voor elk project af of de uitwerking in BIM een voldoende meerwaarde kan bieden.

 
 

Een studiebureau stabiliteit vol ervaring

Ons ingenieursbureau stabiliteit wordt geleid door twee vennoten, Ir. Arch. Vincent Robert en Ir. Dries Verduyckt, die samen met een team van stabiliteitsingenieurs, BIM-modelleurs en technisch tekenaars de stabiliteitsstudies van elk project uitwerken en verder opvolgen.

Onze stabiliteitsingenieurs werken in samenspraak met de vennoten de stabiliteitsstudies uit en sturen de interne BIM-modelleurs of technisch tekenaars aan bij het verzorgen van het uittekenen van de stabiliteitsplannen en de opmaak van de nodige documenten. Elk dossier ondergaat vooraleer het de tekentafel verlaat nog een interne controle door onze projectingenieurs waarbij nauwkeurig nagezien wordt dat de bedachte structuur correct en volledig zijn weg vindt naar het uitgewerkte stabiliteitsdossier.

Ons stabiliteitsbureau is gelegen in een rustige omgeving in Keerbergen, nabij Mechelen en Leuven.

 
 

Kom werken bij ons ingenieursbureau voor stabiliteit

Ons Ingenieursbureau stabiliteit, Atlas Engineering, is steeds op zoek naar getalenteerde stabiliteitsingenieurs en BIM-modelleurs om het huidig team te versterken.

Naast technische bagage verwachten wij van onze projectingenieurs een basiskennis van talen (NL, FR, ENG) en softwarevaardigheden (Scia, Diamonds, Excell). Binnen ons ingenieursbureau krijgen de stabiliteitsingenieurs alle kansen en verantwoordelijkheden om zich als volwaardig projectingenieur te ontplooien.

BIM-modelleurs worden voornamelijk op nauwkeurigheid en CAD-vaardigheden (Autodesk, Allplan, Excel) gescreend. Ook onze modelleurs worden intern opgeleid om volwaardige BIM projecten af te leveren.

Bekijk gerust al onze vacatures en stuur ons een e-mail met cv en motivatie als u interesse heeft om ons stabiliteitsbureau in regio Mechelen, Leuven te komen vervoegen!