Atlas Engineering heeft als doel het ontwerpen, uitwerken en opvolgen van stabiliteitsstudies. In samenspraak met de bouwheer en architect en op basis van onze ervaring en rekentools zoeken we steeds naar de meest efficiënte en economische draagconstructies. Hierbij besteden we ook bijkomende aandacht aan de meest optimale uitvoeringsmethode die het architecturale concept versterkt.

 
 

Werking

Atlas-Engineering wordt als bouwpartner liefst gecontacteerd tijdens het ontwerp van het vergunningsdossier. Zo kan Atlas nog voor het indienen van de bouwaanvraag de basisprincipes van de constructie uitwerken in samenspraak met architect en bouwheer waardoor onverwachte principe-problemen bij opmaak van het aanbestedingsdossier worden vermeden.

Lees verder
 
 

Ontstaan

Atlas-Engineering is ontsprongen uit een samenwerking binnen Bureau Van Ransbeeck. In onderling overleg is besloten om een eigen stabiliteitsbureau op te richten zodat Bureau Van Ransbeeck zich meer kan toeleggen op de lokalere projecten. Deze symbiose stelt ons in staat de know-how opgebouwd binnen Bureau Van Ransbeeck nog dagelijks te consulteren en mee te integreren in de uitwerking van onze eigen projecten.

Atlas-Engineering ging officieel van start op 1 augustus 2016 en realiseerde in het eerste werkjaar reeds 26 eigen projecten. Daarnaast verzorgde en verzorgt Atlas de continuïteit en correcte opvolging van de lopende projecten binnen Bureau Van Ransbeeck.

 
 

Vacatures

Atlas Engineering is steeds op zoek naar getalenteerde medewerkers om het huidig team te versterken. Naast technische bagage verwachten wij van de kandidaten een basiskennis van talen (NL, FR, ENG) en CAD-vaardigheden (Autocad, Allplan, Excell, ...). Onze medewerkers zijn nauwkeurig, pro-actief, positief ingesteld en kunnen vlot in teamverband werken.

Bekijk onze vacatures
 
 

Team

Atlas-Engineering wordt geleid door twee vennoten, Ir. Arch. Vincent Robert en Ir. Dries verduyckt, die samen de ingenieurstudies opmaken en persoonlijk elk project opvolgen. Het uittekenen van de stabiliteitsplannen en documenten wordt verzorgd door interne tekenaars. Indien nodig kunnen er ook externe tekenaars worden aangewend om eventuele pieken in de workload op te vangen.

Meer over ons team