Atlas Engineering heeft als doel het ontwerpen, uitwerken en opvolgen van stabiliteitsstudies. In samenspraak met de bouwheer en architect en op basis van onze ervaring en rekentools zoeken we steeds naar de meest efficiënte en economische draagconstructies. Hierbij besteden we ook bijkomende aandacht aan de meest optimale uitvoeringsmethode die het architecturale concept versterkt.

 
 

Werking

Atlas Engineering wordt als studiebureau stabiliteit liefst zo spoedig mogelijk betrokken bij de eerste ontwerpfase van het project. Op deze manier kunnen onze stabiliteitsingenieurs de basisprincipes van de structuur nog voor het indien van de bouwaanvraag uitwerken en mee op zoek gaan naar een optimale draagconstructie. Deze oefening dient steeds in samenspraak met architect en bouwheer te geschieden waardoor de esthetische aspecten en het bouwbudget reeds in een vroege fase worden getoetst aan een realistische en interessante structuur.

Lees verder
 
 

Ontstaan

Atlas Engineering zag het licht als stabiliteitsbureau op 1 augustus 2016 wanneer Vincent Robert en Dries Verduyckt de handen in elkaar sloegen en een ingenieursbureau stabiliteit oprichtten. De focus van het stabiliteitsbureau ligt op projecten van middelmatige tot grote omvang in zowel de residentiële sector, publieke sector en kantoorgebouwen.

Atlas-Engineering behartigde in het eerste werkjaar reeds de stabiliteitsstudies van 26 projecten. Atlas groeide nadien uit tot een ingenieursbureau met enkele interne en externe medewerkers en een kleine 100 projecten op jaarbasis. Het leeuwendeel van de projecten bevindt zich in Vlaanderen, binnen de Vlaamse ruit.

In 2018 sprong Atlas-Engineering mee op de trein van het 3D modelleren met als resultaat dat de eerste projecten in BIM midden 2018 werden afgeleverd. Ondertussen staat het modelleerverhaal op punt en sinds begin 2019 leveren we met regelmaat integrale (inclusief wapening) stabiliteitsstudies en dossiers af in 3D. Als ingenieursbureau houden we de vinger aan de pols en wegen we in samenspraak met de bouwheer en architect voor elk project af of de uitwerking in BIM een voldoende meerwaarde kan bieden voor het project.

 
 

Vacatures

Atlas Engineering is steeds op zoek naar getalenteerde stabiliteitsingenieurs en BIM modelleurs om het huidig team te versterken. Naast technische bagage verwachten wij van onze projectingenieurs een basiskennis van talen (NL, FR, ENG) en software-vaardigheden (Scia, Diamonds, Excell, … ). BIM modelleurs worden voornamelijk op nauwkeurigheid en CAD-vaardigheden (Autodesk, Allplan, Excell,...) gescreend.

Bekijk onze vacatures
 
 

Team

Atlas Engineering wordt geleid door twee vennoten, Ir. Arch. Vincent Robert en Ir. Dries Verduyckt, die samen met een team van stabiliteitsingenieurs, BIM modelleurs en technisch tekenaars de stabiliteitsstudies van elk project uitwerken en verder opvolgen. De stabiliteitsingenieurs werken in samenspraak met de vennoten de stabiliteitsstudies uit en sturen de interne BIM modelleurs of technisch tekenaars aan bij het verzorgen van het uittekenen van de stabiliteitsplannen en de opmaak van de nodige documenten.

Meer over ons team