Ontstaan

Atlas-Engineering is ontsprongen uit een samenwerking binnen Bureau Van Ransbeeck. In onderling overleg is besloten om een eigen stabiliteitsbureau op te richten zodat Bureau Van Ransbeeck zich kon toeleggen op kleinere en meer lokale projecten. Atlas-Engineering spits zich voornamelijk toe op projecten van middelmatige (vanaf 6 wooneenheden) of grote omvang.

Atlas-Engineering ging officieel van start op 1 augustus 2016 en realiseerde in het eerste werkjaar reeds 26 eigen projecten. Atlas groeide nadien uit tot een bureau met een tiental medewerkers en meer dan 100 projecten op jaarbasis. Het leeuwendeel van de projecten bevindt zich in Vlaanderen, binnen de Vlaamse ruit.

In 2018 sprong Atlas-Engineering mee op de trein van het 3D modelleren met als resultaat dat de eerste projecten in BIM midden 2018 werden afgeleverd. Ondertussen staat het modelleerverhaal op punt en wegen we in samenspraak met de bouwheer en architect af of dit voldoende meerwaarde kan bieden voor het project.