Atlas Engineering heeft als doel het ontwerpen, uitwerken en opvolgen van stabiliteitsstudies. In samenspraak met de bouwheer en architect en op basis van onze ervaring en rekentools zoeken we steeds naar de meest efficiënte en economische draagconstructies. Hierbij besteden we ook bijkomende aandacht aan de meest optimale uitvoeringsmethode die het architecturale concept versterkt.

 
 

Werking

Atlas Engineering wordt als bouwpartner liefst gecontacteerd tijdens het ontwerp van het vergunningsdossier. Zo kan Atlas nog voor het indienen van de bouwaanvraag de basisprincipes van de constructie uitwerken en mee zoeken naar een optimale draagconstructie. Dit in samenspraak met architect en bouwheer waardoor we onverwachte principe-problemen bij opmaak van het aanbestedingsdossier vermijden.

Lees verder
 
 

Ontstaan

Atlas-Engineering is ontsprongen uit een samenwerking binnen Bureau Van Ransbeeck. In onderling overleg is besloten om een eigen stabiliteitsbureau op te richten zodat Bureau Van Ransbeeck zich kon toeleggen op kleinere en meer lokale projecten. Atlas-Engineering spits zich voornamelijk toe op projecten van middelmatige (vanaf 6 wooneenheden) of grote omvang.

Atlas-Engineering ging officieel van start op 1 augustus 2016 en realiseerde in het eerste werkjaar reeds 26 eigen projecten. Atlas groeide nadien uit tot een bureau met een tiental medewerkers en meer dan 100 projecten op jaarbasis. Het leeuwendeel van de projecten bevindt zich in Vlaanderen, binnen de Vlaamse ruit.

In 2018 sprong Atlas-Engineering mee op de trein van het 3D modelleren met als resultaat dat de eerste projecten in BIM midden 2018 werden afgeleverd. Ondertussen staat het modelleerverhaal op punt en wegen we in samenspraak met de bouwheer en architect af of dit voldoende meerwaarde kan bieden voor het project..

 
 

Vacatures

Atlas Engineering is steeds op zoek naar getalenteerde medewerkers om het huidig team te versterken. Naast technische bagage verwachten wij van de kandidaten een basiskennis van talen (NL, FR, ENG) en CAD-vaardigheden (Autocad, Allplan, Excell, ...). Onze medewerkers zijn nauwkeurig, pro-actief, positief ingesteld en kunnen vlot in teamverband werken.

Bekijk onze vacatures
 
 

Team

Atlas Engineering wordt geleid door twee vennoten, Ir. Arch. Vincent Robert en Ir. Dries Verduyckt, die samen met een team van projectingenieurs de stabiliteitsstudies van elk project uitwerken en verder opvolgen. Interne tekenaars verzorgen het uittekenen van de stabiliteitsplannen en de opmaak van de nodige documenten. Indien nodig kunnen er ook externe tekenaars worden aangewend om eventuele pieken in de workload op te vangen.

Meer over ons team