Werking

Atlas Engineering wordt als bouwpartner liefst gecontacteerd tijdens het ontwerp van het vergunningsdossier. Zo kan Atlas nog voor het indienen van de bouwaanvraag de basisprincipes van de constructie uitwerken en mee zoeken naar een optimale draagconstructie. Dit in samenspraak met architect en bouwheer waardoor we onverwachte principe-problemen bij opmaak van het aanbestedingsdossier vermijden.

Op basis van de bouwvergunningsplannen werkt Atlas dan het aanbestedingsdossier uit. Vooreerst maakt Atlas een schetsmatige studie op waarin we alle structurele elementen dimensioneren. Samen met de architect en bouwheer overlopen we de studie zodat alle elementen in het architectuurdossier opgenomen worden. Deze gecoördineerde architectuurplannen vormen de basis voor het uitgetekend stabiliteitsdossier. Afhankelijk van het type project bevat het aanbestedingsdossier enkel bekistingsplannen met een raming van de staalhoeveelheden of volledig uitgewerkte wapeningsplannen met staalborderellen.

Atlas Engineering modelleert eveneens dossiers in BIM. Atlas werkt de bekistings- en wapeningsplannen van deze projecten uit in Allplan zodanig dat de meetstaat en ijzerlijsten rechtstreeks uit het model komen. Voor zulke projecten bestaat het aanbestedingsdossier steeds uit bekistingsplannen met meetstaat en volgen de wapeningsplannen en ijzerlijsten bij de opmaak van het uitvoeringsdossier.

Na toekenning van de uitvoerder en kennisname van het stabiliteitsdossier voorziet Atlas een coördinatie met de uitvoerder om alle uitvoeringsmodaliteiten te overlopen zodat de uitvoering vloeiend kan verlopen en de opgemaakte planning niet in het gedrang komt. Tijdens uitvoering staat Atlas liefst in direct contact met de uitvoerder zodanig dat de werf van dichtbij kan opgevolgd worden. Ten gepaste tijden, bij wapeningscontroles of werfvergaderingen stabiliteit, komt Atlas ter plaatse om de nodige controles uit te voeren. Hiervan wordt nadien steeds een samenvatting van verspreid zodat alle partijen op de hoogte blijven.